Thái Bình

Thái Bình

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Trần Hưng ĐạoSofia Thái Bình

Địa chỉ: 425 Trần Hưng Đạo - P. Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.532104079176!2d106.33030801487352!3d20.443327186318452!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e50618a3be9f%3A0xb8342f2f98ad6dc3!2zU09GSUEgVEjDgUkgQsOMTkg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593240275805!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước Bài sau →