Chính sách Thanh Toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Nhằm mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến toàn diện nhất, tại

SOFIA , chúng tôi đưa ra 02 phương thức thanh toán để quý khách dễ dàng lựa chọn:

 1. Tiền mặt (COD)
 2. Thanh toán chuyển khoản
 3. Hình thức

  Diễn giải

  1. Tiền mặt (COD)

    Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng

  2. Chuyển khoản

    Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

    Số tài khoản: 202840319

   CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA    

    Ngân hàng: ACB - Chi Nhánh Văn Thánh

    Nội dung: Mã Đơn hàng.... hoặc Số điện thoại