Hà Nam

Hà Nam

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Thanh ChâuSofia Hà Nam

Địa chỉ: 55 Trần Hưng Đạo - P. Thanh Châu - Tp Phủ Lý - Hà Nam

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3736.3394384263743!2d105.91587531487497!3d20.5332880862689!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d1aa85e97d53%3A0x6c2b17196a3e646c!2sSOFIA%20H%C3%80%20NAM!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593240496228!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước Bài sau →