Tam Kỳ

Tam Kỳ

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Tp Tam KỳSofia Tam Kỳ

Địa chỉ: 473 Phan Châu Trinh - P. Phước Hòa - Tp Tam Kỳ - Quảng Nam

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3843.500211862339!2d108.4929389148012!3d15.564900889194215!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169dd95d58dfa9b%3A0xf6b95bbb38021732!2zU09GSUEgVEFNIEvhu7I!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593240803522!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước Bài sau →