Đà Nẵng

Đà Nẵng

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps
Hải ChâuSofia Đà Nẵng 1

Địa chỉ: 55 Ngô Gia Tự - Q. Hải Châu - Tp Đà Nẵng

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9374415012767!2d108.21548811480773!3d16.068735788881206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219a43cbee961%3A0x1761c96414051cc4!2zU09GSUEgxJDDgCBO4bq0TkcgMQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1590047942881!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
Liên ChiểuSofia Đà Nẵng 2

Địa chỉ: 88 Kinh Dương Vương - Q. Liên Chiểu - Tp Đà Nẵng

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h00 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.8474114172336!2d108.16963801480789!3d16.07340608887836!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142190fe1f5ea07%3A0x95e557e2f0619ccb!2zU09GSUEgxJDDgCBO4bq0TkcgMg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1590047956418!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
Cẩm LệSofia Đà Nẵng 3

Địa chỉ: 32 Phạm Hùng - Q. Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h00 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3835.1934848124806!2d108.2048278148069!3d16.003440288921585!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421bfefa5dd587%3A0x280c8f4c4224dd87!2zU09GSUEgxJDDgCBO4bq0TkcgMw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1590047974271!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
← Bài trước Bài sau →