Tp Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Thủ ĐứcSofia Thủ Đức

Địa chỉ: 20/7 Phạm Văn Đồng - P. Linh Đông - Q. Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5757119603686!2d106.74339031474948!3d10.843745992275798!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527c7a01fe1fb%3A0x33007ac5dbc1429a!2zU09GSUEgUGjhuqFtIFbEg24gxJDhu5NuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1590047421144!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
Gò VấpSofia Gò Vấp

Địa chỉ: 73 Trần Thị Nghỉ - P.7 - Q. Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.782712154235!2d106.67982271474939!3d10.827933792286611!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eaf38e805b5%3A0xd596935f2a20952b!2zU09GSUEgR8OSIFbhuqRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1590047442896!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
 
Bài sau →