Tp Vinh - Nghệ An

Tp Vinh - Nghệ An

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Tp VinhSofia Vinh

Địa chỉ: 78D Võ Thị Sáu - P. Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.909446024117!2d105.69520331484502!3d18.66805908732329!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139cd185a3f630d%3A0x72ae63443f8b4f3d!2sSOFIA%20VINH!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593240718360!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước Bài sau →