Thanh Hóa

Thanh Hóa

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Tân SơnSofia Thanh Hóa

Địa chỉ: 121 Dương Đình Nghệ - P. Tân Sơn - Tp Thanh Hóa

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d60072.73095374431!2d105.79990971689743!3d19.774447842788334!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xabc5ee9ef5e320bf!2sSOFIA%20THANH%20H%C3%93A!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593240431843!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước Bài sau →