Nam Định

Nam Định

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Vị HoàngSofia Nam Định

Địa chỉ: 469 Trường Chinh - P. Vị Hoàng - Tp Nam Định

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.701770797208!2d106.17602851487337!3d20.436350286322273!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e77889fec9f9%3A0xa7b7ae764bc20302!2zU09GSUEgTkFNIMSQ4buKTkg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593240109281!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước Bài sau →