Ninh Bình

Ninh Bình

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Bích ĐàoSofia Ninh Bình

Địa chỉ: 313 Nguyễn Công Trứ - P. Bích Đào - Tp Ninh Bình

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3743.2855223005786!2d105.98381861487017!3d20.246989986427074!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367194d79a62cf%3A0xe4768dfadebec1c2!2sSOFIA%20NINH%20B%C3%8CNH!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593240021733!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước Bài sau →