Quy Nhơn

Quy Nhơn

 

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Tp Quy NhơnSofia Quy Nhơn

Địa chỉ: 11 Phan Đình Phùng - P. Thị Nại - Tp Quy Nhơn

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3875.0171795195415!2d109.22493331477953!3d13.777837490330604!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316f6c845c2b9f7f%3A0x409093cb76e7ac1a!2sSOFIA%20QUY%20NH%C6%A0N!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593239152722!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước Bài sau →