Pleiku

Pleiku

 

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Tp PleikuSofia Peiku

Địa chỉ: 248B Phan Đình Phùng - Tp Pleiku - Gia Lai

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3871.6242022757115!2d107.99115431478188!3d13.980960190199433!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316c1f7981faf95f%3A0xa10f30681d1f509!2sSOFIA%20Pleiku!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593238993126!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước Bài sau →