Vũng Tàu

Vũng Tàu

 

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Tp Vũng TàuSofia Vũng Tàu

Địa chỉ: 66 Lê Hồng Phong - P.7 - Tp Vũng Tàu

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.7719412000624!2d107.07589721474531!3d10.360111592604824!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756f321e392767%3A0xbbac2eaa533f77f8!2zU09GSUEgVsWpbmcgVMOgdQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593238869452!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước