Kon Tum

Kon Tum

 

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Tp Kon TumSofia Kon Tum

Địa chỉ: 92 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng - Tp Kon Tum

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d912.089265612399!2d108.00237246795625!3d14.352074246831354!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316bffa05af918eb%3A0x3a82bba41e8b8f34!2sSOFIA%20shoes%20Kontum!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593239287667!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước Bài sau →