Phan Thiết

Phan Thiết

 

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Tp Phan ThiếtSofia Phan Thiết

Địa chỉ: 51 Tôn Đức Thắng - P. Hưng Long - Tp Phan Thiết

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7835.046431022575!2d108.09788647411143!3d10.92379361888637!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3176830e43d3afb1%3A0x65d922e948592b77!2sSOFIA%20PHAN%20THI%E1%BA%BET!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593239604753!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước Bài sau →