Cần Thơ

Cần Thơ

 

QuậnTên Cửa hàngMô TảMaps 
Ninh KiềuSofia Cần Thơ

Địa chỉ: 167 Nguyễn Văn Cừ - Q. Ninh Kiều - Tp Cần Thơ

Mở cửa: Từ 8h00 đến 21h30 hàng ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.6132258871294!2d105.76857531474263!3d10.048739992817778!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a08805fb64b4af%3A0x5dbfc253be6a1eb8!2zU09GSUEgQ-G6pk4gVEjGoA!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593239445507!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
     
     
← Bài trước Bài sau →