Hướng dẫn cài app

Bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn dựa trên hệ điều hành mà mình đang sử dụng và thực hiện tải về thiết bị của mình 

 

Đối với hệ điều hành IOS (thiết bị iphone/ipad): bạn truy cập vào đường dẫn của App Store https://apps.apple.com/vn/app/sofia-vn/id6463869043 

Tải ứng dụng Harasocial

 

Đối với hệ điều hành Android: bạn truy cập vào đường dẫn của Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sofia 

Tải ứng dụng Harasocial